Darya Schuru-esch-Schams
Darya Schuru-esch-Schams 
*25.06.2001        SL1179

Vater: Sharik Schuru-esch-Schams
Mutter:  Ch. Chamba Schuru-esch-Schams

Bes.: B. Salzgeber
Die Veteranen-Weltsieger von Paris:
Baschar Schuru-esch-Schams und Darya Schuru-esch-Schams
Veteranen- Weltsiegerin 2011
Paris /F

Veteran World Winner 2011
Vainqueur du Monde Vétéran 2011